Strona nie jest już aktywna. Dostępna jedynie w celach archiwalnych.
Spotkania
Lista spotkań jest niekompletna i nie jest już na bieżąco prowadzona, jej cele przejęła grupa na Facebook'u. Podstrona znajduje się tu tylko ze względów historycznych. Możliwe, że niedługo zniknie całkowicie.

2011-04-20    Wojciech Jamrozy

Streszczenie:

Kółko obejmowało zapoznanie się z podstawami robotyki mobilnej na przykładzie robotów Lego Mindstorms i Khepera III. Druga część spotkania była poświęcenia rozwiązywaniu zadań z teorii gier przy wykorzystaniu twierdzenia Sprague-Grundy'ego oraz programowania dynamicznego. Algorytm min-max oraz alfa-beta.

Zadania:

Zadania z wcześniej przerobionego materiału

Materiały:

http://www.yucs.org/~gnivasch/cgames/spraguegrundy/index.html
http://www.math.ucla.edu/~tom/Game_Theory/Contents.html


2011-04-19    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Wstęp do teori grafów, podstawowe pojęcia, reprezentacje grafu, przykładowa implementacja grafu w postaci listy sąsiedztwa. Algorytm przeszukiwania grafu wszerz i wgłąb.

Zadania:

http://pl.spoj.pl/problems/TDBFS/

Materiały:


2011-04-12    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Klasyczne zadanie na ciąg fibonacciego (kostki domina 2*n). Zapoznanie ze wskaźnikami, dynamiczną alokacją pamięci. Uproszczony model organizacji danych w pamięci. Podstawowe kontenery biblioteki STL: vectory, listy. Podstawy biblioteki algorithm.

Zadania:

Zaimplementować własną listę z podstawowymi operacjami.

Materiały:


2011-04-05    Stanisław Robak, Kuba Cisło

Streszczenie:

Przedstawienie idei metody "dziel i zwyciężaj". Liczenie n-tego wyrazu ciagu Fibonacciego (rekurencyjnie i stosując programowanie dynamiczne). Omówienie algorytmu wyszukiwania binarnego. Implemetacja wyszukiwania binarnego sposobem rekurencyjnym i iteracyjnym.

Zadania:

Materiały:


2011-03-29    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Zapoznanie uczestników z platformą spoj.pl. Dlaczego algorytmika jest ważna. Sortowanie Bąbelkowe, implementacja. Intuicyjne pojęcie złożoności obliczeniowej. Analiza złożoności obliczeniowej algorytmu Sortowania Bąbelkowego.

Zadania:

Materiały:


1 2 3 4 5 <<6>>
Created and designed by p2004a