Strona nie jest już aktywna. Dostępna jedynie w celach archiwalnych.
Spotkania
Lista spotkań jest niekompletna i nie jest już na bieżąco prowadzona, jej cele przejęła grupa na Facebook'u. Podstrona znajduje się tu tylko ze względów historycznych. Możliwe, że niedługo zniknie całkowicie.

2012-09-24    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Pierwsza lekcja z nauki C++. cin i cout, typy zmiennych, operatory logiczne, porównywania i arytmetyczne. Instrukcja if-else. Budowa najprostszego programu.

Zadania:

zad1

Napisać program wczytujący od użytkownika 3 liczby całkowite i wypisujący największą z nich.

zad2

Napisać program wczytujący jedną liczbę i sprawdzający czy reszta z dzielenia kwadratu tej liczby przez 7 jest liczbą parzystą.

zad3

Napisać program wczytujący 2 liczby i sprawdzający jednocześnie (to jest jeden warunek) czy pierwsza jest mniejsza od 9 i druga większa od 4 jeśli tak wypisujący "warunek zachodzi" a jeśli nie "warunek nie zachodzi".

Materiały:

Proste tablice C++
Dev-C++ wersja którą mamy w pracowni
Dev-C++ najnowsza wersja
Code::Blocks alternatywne IDE dla C++ (wieloplatformowe, powinno być w każdym repo linuxa)


2012-09-21    Wojciech Jamrozy

Streszczenie:

Opowiastka o tym jak wygląda intership w Microsofcie. Na co zwracają uwagę rekruterzy firm informatycznych.

Zadania:

Materiały:


2012-09-17    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Spotkanie organizacyjne. Omówienie kwestii którymi mamy zamiar się zajmować w obecnym roku szkolnym.

Zadania:

Materiały:


2012-05-21    Kuba Cisło

Streszczenie:

Przypomnieliśmy czym jest rekurencja oraz dotychczasowe sposoby rozwiązywania problemu znajdowania n-tego elementu ciągu Fibonacciego (rekurencyjnie i dynamicznie). Następnie omówiliśmy liczenie n-tego wyrazu ciągu rekurencyjnego w czasie O(log n) za pomocą szybkiego potęgowania macierzy.

Zadania:

Materiały:

Implementacja na RNO-Wiki
Implementacja Marka


2012-02-20    Wojciech Jamrozy

Streszczenie:

Dokończyliśmy omawianie całek oraz omówiliśmy szereg Taylora

Zadania:

Materiały:


<<1>> 2 3 4 5 6
Created and designed by p2004a