Strona nie jest już aktywna. Dostępna jedynie w celach archiwalnych.
Spotkania
Lista spotkań jest niekompletna i nie jest już na bieżąco prowadzona, jej cele przejęła grupa na Facebook'u. Podstrona znajduje się tu tylko ze względów historycznych. Możliwe, że niedługo zniknie całkowicie.

2011-09-26    Kuba Cisło

Streszczenie:

Rozwiązywanie zadania z poprzednich zajęć razem z implementacją. Informacje odnośnie ograniczeń w zadaniach (np. n < 100). Wprowadzenie do typu tablicowego. Jedno- i wielowymiarowe tablice. Podstawowe informacje odnośnie funkcji. Wspomnienie o zmiennych globalnych.

Zadania:

Napisać program, który wczyta 10 liczb całkowitych < 109 oddzielonych spacją i wypisze najmniejszą z nich (z wykorzystaniem tablic).

Materiały:

Grupa podstawowa:
Program Dev-C++
W dalszym ciągu Proste tablice C++
Prosty kurs C++ - rozdziały odnośnie tamatów przerabianych na kółku

Grupa zaawansowana:
http://securitytraps.no-ip.pl/


2011-09-19    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Co to są templaty, przeciążenia nazwy funkcji, iteratory. Wprowadzenie do STL, kontenery: vector, set, list, queue, stack. Biblioteka algorithm funkcja sort.

Zadania:

Materiały:


2011-09-19    Kuba Cisło

Streszczenie:

Przypomnienie funkcji printf i scanf. Zapoznanie z typem bool. Przedstawienie operatorów porównania. Zaznajomienie z instrukcjami sterującymi: if, else, drabinka else-if. Program porównujący dwie liczby w wielu wersjach (kolejno udoskanalany). Pętle: while i for. Zapisanie pętli for za pomocą pętli while.

Zadania:

Napisać program, który wczyta liczbę naturalną n < 100, a następnie poprosi użytkownika n razy o podanie pary liczb a i b (a, b < 109). Dla każdej pary wypisze, czy pierwsza liczba jest większa, mniejsza, czy równa drugiej.

Materiały:

Program Dev-C++
Wciąż Proste tablice C++
Prosty kurs C++ - można poczytać rodziały 6, 8, 12 (tylko pętla while). Jeśli czegoś nie rozumiecie, nie przejmujcie się. Jest tam trochę więcej materiału niż było na razie na kółku. W przyszłości resztę omówimy.


2011-09-12    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Pierwsza lekcja PKP (Prostego Kursu Programowania). Czym jest program komputerowy. Proces od kodu do programu. Podstawowa struktura programu w C++. Zmienne. Podstawowe typy danych. Funkcje printf i scanf. Implementacja prostych programów z wykorzystaniem poznanych elementów języka.

Zadania:

zad 1
Napisać program pobierający od użytkownika 4 liczby całkowite, a, b, c, d i wypisujący w kolejnych liniach wyjścia:

  • Ich sumę
  • Ich iloczyn
  • Resztę z dzielenia a przez b
  • Wartość wyrażenia (a + b) * (c + d)

Materiały:

Proste tablice C++
Prosty kurs C++ - przeczytać i zrozumieć rozdziały od 1 do 5 włącznie


2011-06-10    Wojciech Jamrozy

Streszczenie:

Spotkanie było poświęcone algorytmom genetycznym oraz rozpraszaniu obliczeń. Zagadnienia zostały przedstawione na podstawie problemu komiwojażera i standardu MPI. Porównywano czasy wykonywania obliczeń algorytmu brutalnego, rozproszonego brutalnego oraz genetycznego dla różnych rozmiarów danych wejściowych.

Zadania:

Materiały:

Problem komiwojażera
Kody z przykładami
Podstawy programowania obliczeń rozproszonych
Przetwarzanie rozproszone
Opis MPI
Przykłady MPI


1 2 3 <<4>> 5 6
Created and designed by p2004a