Strona nie jest już aktywna. Dostępna jedynie w celach archiwalnych.
Spotkania
Lista spotkań jest niekompletna i nie jest już na bieżąco prowadzona, jej cele przejęła grupa na Facebook'u. Podstrona znajduje się tu tylko ze względów historycznych. Możliwe, że niedługo zniknie całkowicie.

2012-02-13    Wojciech Jamrozy

Streszczenie:

Spotkanie obejmowało podstawy rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego praktyczne zastosowania (m. in. metodę Newtona wyznaczania miejsc zerowych).

Zadania:

Materiały:


2012-01-23    Wojciech Jamrozy

Streszczenie:

Omówiliśmy interpolację wielomianową Newtona i Lagrange'a, podstawowe operacje macierzowe oraz regresję liniową.

Zadania:

Materiały:

Przydatne wzory - inteprolacja
Kody z zajęć
Środowisko R
Wprowadzenie do środowiska R


2011-12-05    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Zadanie Literki z XIX OI. Omówienie jeszcze raz sortowania przez scalanie oraz podstaw drzew przedziałowych.

Zadania:

Na następne spotkanie: Zadanie Powódź XIV OI (http://main.edu.pl/pl/archive/oi/14/pow).

Materiały:

http://main.edu.pl/pl/user.phtml?op=lesson&n=24&page=algorytmika - Opis mergesorta na mainie.
http://www.youtube.com/watch?v=XaqR3G_NVoo - filmik obrazujący sortowanie przez scalanie.
http://main.edu.pl/pl/user.phtml?op=lesson&n=34&page=algorytmika - Opisane wyznaczanie inwersji przy pomocy mergesorta
http://was.zaa.mimuw.edu.pl/?q=node/8 - Wykład poświęcony drzewom przedziałowym i ich wariacją.


2011-11-28    Marek Rusinowski

Streszczenie:

Omówienie zadania Studnie z XIX OI. Jeszcze raz omówione wyszukiwanie binarne po wyniku.

Zadania:

Na następne zajęcia: Zadanie Literki z XIX OI

Materiały:

http://informatyka.wroc.pl/node/409 - Dokładny opis wyszukiwania binarnego, binarnego po wyniku.


2011-11-21    Kuba Cisło

Streszczenie:

Przedstawienie wzorcowego rozwiązania do zadania Randki z tegorocznej OI. Przedstawienie struktury Find&Union (Struktura zbiorów rozłącznych). Pojęcie najniższego wspólnego przodka (ang. LCA - lowest common ancestor). Zapoznanie z algorytmem znajdowania LCA - algorytm Tarjana. Krótkie omówienie zadań z OIG-a: Obważanki, Zapałki.

Zadania:

Zakodzić Find&Union i wedle sił Randki.

Materiały:

Find&Union na wiki LCA na wiki Wkrótce kody w biblioteczce.


1 <<2>> 3 4 5 6
Created and designed by p2004a